+420 776 689 328

Autokemp Kraskov
Autokemp Kraskov
Autokemp Kraskov
Autokemp Kraskov

Právní ochrana dat


Prohlášení o zachování důvěrnosti, ochrana dat

Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek Autokemp Kraskov (dále označovaných jen jako "stránky, naše stránky, stránky Autokemp Kraskov") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.

Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.

Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.kemp.cz.

Proč shromažďujeme informace
Hlavním důvodem a cílem získávání informací o vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě nákupu či objednání zboží nebo při hledání informací na stránkách Autokemp Kraskov použijeme vaše osobní informace k vyplnění závazné objednávky nebo pro zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

 • Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách Autokemp Kraskov Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel, pracovní zařazení a další) od vás požadujeme v případě, kdy u nás objednáváte náš výrobek nebo službu, účastníte se určitých propagačních aktivit, vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.
 • Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka: jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách Autokemp Kraskov K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek Autokemp Kraskov, typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, používaná hesla při vyhledávání na Autokemp Kraskov Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.
  Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách Autokemp Kraskov nespojujeme.

Jak informace o vás získáváme
K získání informací používáme řadu způsobů:

 • Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek Autokemp Kraskov, umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách.
 • Objednávání: při nákupu produktů a služeb poskytujete informace umožňující identifikaci vaší osoby, informace jsou používány výhradně k uspokojení požadavků a doručení objednávky zboží, uskutečnění platby a ke komunikaci o objednávce.
 • Technická podpora: některé informace lze získat pokud vyžadujete technickou podporu, informace slouží k identifikaci vašeho počítačového systému, zjištění konfigurace, pro vyhodnocení otázek a pro poskytnutí řešení.
 • Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich výrobků a služeb.
 • Propagační aktivity: informace umožňují vaši identifikaci, poskytujete je dobrovolně v případě účasti na určité propagační akci, informace jsou využity v průběhu akce pro zasílání informací prostřednictvím e-mail.
 • Propagační služba: informace umožňují vaši identifikaci, získáme ji v případě vašeho zájmu o zasílání e-mail zpráv o aktuální nabídce Autokemp Kraskov, tyto informace o vaší osobě slouží k poskytnutí informací od pracovníků Autokemp Kraskov
 • Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.

Nakládání s informacemi
Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka Autokemp Kraskov (servis apod.). V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.
Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti Autokemp Kraskov s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům Autokemp Kraskov.

Přístup k informacím o vaší osobě, změna a aktualizace
Pro potřeby zajištění odpovídajících služeb Autokemp Kraskov je nutné zajistit, aby informace a údaje o vás byly přesné a úplné. Pokud jste se zaregistrovali pro získávání jakýchkoliv informací, údaje o vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mail zprávy na kraskov@kemp.cz.

"Cookies" a jejich funkce na stránkách Autokemp Kraskov
"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou Autokemp Kraskov na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek Autokemp Kraskov nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách Autokemp Kraskov nebudou pro vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.

Ochrana získaných a poskytnutých informací
Autokemp Kraskov se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek Autokemp Kraskov nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány a využívány pouze s Vaším výslovným souhlasem a striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.

Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá Autokemp Kraskov dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů
Některé stránky Autokemp Kraskov obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a Autokemp Kraskov nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách Autokemp Kraskov umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. Autokemp Kraskov nemá žádný vliv na obsah takových stránek a nenese odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

Ochrana soukromí vašich dětí
Společnost Autokemp Kraskov respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky Autokemp Kraskov.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností Autokemp Kraskov nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese kraskov@kemp.cz.

Použitá terminologie
URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.kemp.cz je URL adresa stránek firmy Autokemp Kraskov
IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat váš počítač.

Zpracoval: provozovatel Autokemp Kraskov

Rychlý kontakt


AUTOKEMP KRASKOV
email: kraskov@kemp.cz
telefon: +420 776 689 328
 

Aktuality


25.01.2023 - Ubytování Kraskov 2023

 

Přijímáme rezervace na léto. 

Cena chaty od 1.1.2023 je 1550 Kč/noc. Obytný vůz  750Kč/noc. 

Nově v ceníku od 1.1.2023 poplatek za psa(kočku) v chatě  70Kč/noc. 

Info na telefonu 776 689 328.


01.10.2022 - Kraskov KEMP - video červenec 2022

https://m.youtube.com/watch?v=NTaY4VSpkNc

zde odkaz 


16.01.2020 - Pohádková dovolená za málo peněz

Jak rekreanti hodnotí ubytování v našem kempu???

Nenechte si ujít a nahlédněte do odstavce  O kempu - Zábavy a krásy okolí.

Zde najdete reportáž jak rekreanti hodnotí naše služby v AK Kraskov.

 


15.01.2020 - WI-FI Konibar 2020

Od 1.6. 2017 poskytujeme volnou Wi-Fi pouze pro ubytované v kempu. Děkujeme za pochopení. Informace na telefonu 776 689 328 .

KRASKOV KONIBAR

(C) 2013-18 Autokemp Kraskov
Všechna práva vyhrazena

Programování, webdesign a webhosting MagicHouse s.r.o